OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU „ZIELONA PRACA 2”

 realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1

„Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 NA LATA 2014 – 2015

 

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie informuje o rozpoczęciu z dniem 28 listopada 2014 r. procesu rekrutacji uczestników projektu.

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Uczestników Projektu „Zielona praca 2”, wprowadzonym Zarządzeniem nr 42/14 Dyrektora MZMiUW w Krakowie z dnia 07.11.2014 r., znajdującym się na stronie internetowej www.mzmiuw.krakow.pl w zakładce Rekrutacja.

 Szczegółowe informacje udzielane są w biurze projektu przy ul. Siemiradzkiego 20b/6 w Krakowie, tel. (12) 423-31-30

Logowanie