OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU „ZIELONA PRACA”

 

realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

NA ROK 2014 (VI tura)

 

 

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie informuje o rozpoczęciu z dniem 28.10.2013 r. procesu rekrutacji VI tury uczestników projektu. Planowany termin rozpoczęcia udziału w projekcie - styczeń 2014 r.

 

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Uczestników Projektu „Zielona praca”, wprowadzonym Zarządzeniem nr 70/13 Dyrektora MZMiUW w Krakowie z dnia 28.10.2013 r., znajdującym się na stronie internetowej www.mzmiuw.krakow.pl w zakładce Rekrutacja.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze projektu przy ul. Siemiradzkiego 20b/6 w Krakowie, tel. (12) 423-31-30

Logowanie