OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU „ZIELONA PRACA”

 

realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

NA ROK 2013 (V tura)

 

 

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie informuje o rozpoczęciu z dniem 03.12.2012 r. procesu rekrutacji V tury uczestników projektu. Planowany termin rozpoczęcia udziału w projekcie - luty 2013 r.

 

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Uczestników Projektu „Zielona praca”, wprowadzonym Zarządzeniem nr 71/12 Dyrektora MZMiUW w Krakowie z dnia 26.11.2012 r., znajdującym się na stronie internetowej www.mzmiuw.krakow.pl w zakładce Rekrutacja.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze projektu przy ul. Siemiradzkiego 20b/6 w Krakowie, tel. (12) 423-31-30.

Logowanie