WYNIKI DODATKOWEJ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
PROJEKTU „ZIELONA PRACA”


realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
NA ROK 2012 (IV tura)

 

W wyniku przeprowadzonej dodatkowej rekrutacji uczestników projektu „Zielona praca” w terminie 26.09.2012 do dnia 03.10.2012 r. na terenie powiatu tarnowskiego, wpłynął jeden formularz rekrutacyjny.

Rekrutacja dodatkowa prowadzona była zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu „Zielona praca” na rok 2012, wprowadzonego Zarządzeniem nr 46/11 Dyrektora MZMiUW w Krakowie z dnia 08.12.2011 r.

Komisja rekrutacyjna dokonała oceny kandydata pod kątem spełniania kryteriów określonych w projekcie. Do udziału w projekcie "Zielona praca" zakwalifikowano:

 

 

Pana Krzysztofa Gawlika

 

 

zamieszkałego w Wierzchosławicach

Logowanie