Środki z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

 

W 2012 roku została przydzielona kwota 34 000 tys. zł. z rezerwy centralnej na działania związane z usuwaniem szkód powodziowych na urządzeniach melioracji wodnych. W ramach przedmiotowych środków zostało zrealizowanych 86 zadań na kwotę 33 998 tys. zł. Głównie zostały usunięte szkody na:

  • wałach przeciwpowodziowych na długości ponad 39 km,
  • ciekach wodnych na długości 58 km
  • śluzach wałowych – 4 szt.
  • stopniach wodnych – 2 szt.
  • przepompowni melioracyjnej – 1 szt.

 

Logowanie