Informacja na stronę internetową – dotacja NFOŚiGW

 

MZMiUW w Krakowie po otrzymaniu informacji w 2010 roku o możliwości pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie szkód powodziowych powstałych po powodzi w 2010 roku w ramach Programu Priorytetowego „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków – w zakresie likwidacji skutków powodzi”, złożył 18n/w wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć tj:

 1. Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie powiatu gorlickiego

 2. Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie miasta Nowy Sącz

 3. Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie powiatu wadowickiego

 4. Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie gminy Lanckorona, pow. wadowicki 

 5. Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie powiatu oświęcimskiego

 6. Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie powiatu chrzanowskiego

 7. Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie powiatu brzeskiego

 8. Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie gminy Szczurowa, pow. brzeski 

 9. Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie gminy Wietrzychowice, pow. tarnowski

 10. Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie gminy Szczucin, pow. dąbrowski

 11. Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie powiatu nowosądeckiego

 12. Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie powiatu bocheńskiego

 13. Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie powiatu tarnowskiego

 14. Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie powiatu dąbrowskiego

 15. Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie powiatu krakowskiego

 16. Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie powiatu myślenickiego

 17. Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie powiatu wielickiego

 18. Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie miasta Kraków 

Wszystkie złożone przez MZMiUW wnioski w 2010 r. zostały zarekomendowane przez Ministerstwo Środowiska a po przeprowadzonych negocjacjach warunków dofinansowania zadań inwestycyjnych zakończonych w listopadzie 2010 r. odpowiednio Zarząd i Rada Nadzorcza NFOŚiGW podjęły uchwałę o udzieleniu dofinansowania realizacji w/w Przedsięwzięć.

W 2011 r. zostało zawartych 18 umów dotacji w ramach, których w latach 2011-2012 zrealizowano ponad 100 zadań z zakresu usuwania szkód powodziowych oraz zakupiono specjalistyczny sprzęt w tym: agregaty pompowe, prądotwórcze i kosiarki mechaniczne do koszenia wałów przeciwpowodziowych. Łączna wartość dotacji NFOŚiGW wydatkowana na działania programowe związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych sięgała blisko 90 mln zł. (2011- 44 812 tys. zł., 2012 – 42 777 tys. zł.)

Logowanie