Procedura współfinansowania zadań w zakresie utrzymania wód i urządzeń

 

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie uprzejmie informuje, że Uchwałą Nr 165/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2008r. została wprowadzona Procedura postępowania dotycząca współfinansowania zadań w zakresie inwestycji i utrzymania cieków naturalnych i urządzeń wodnych administrowanych przez tutejszy Zarząd. Procedura ustala zasady i tryb przebiegu całego procesu realizacji zadań od chwili złożenia deklaracji o współfinansowaniu poprzez obowiązki poszczególnych stron, aż do zakończenia i rozliczenia zadania.

Uchwałę oraz procedurę wraz z załącznikami można pobrać poniżej w wersji spakowanej:

 zalacznik.rar (48.43 KB)

lub poszczególne pliki

 Uchwała nr 165/08 ZWM z dnia 28 lutego 2008 r. (40.50 KB)

 Procedura wspolfinansowania (39.00 KB)

 Załacznik nr 1 - Wniosek (43.50 KB)

 Załacznik nr 2 - Kryteria oceny (42.00 KB)

 Załacznik nr 3 - Porozumienie (54.00 KB)

 Załacznik nr 4 - Umowa (59.00 KB)

Logowanie