Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Lata 2007 -2013 to okres nowej perspektywy finansowej w Unii Europejskiej oraz wprowadzenia nowych działań wspierających rozwój obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Budżet Programu wynosi ponad 17,4 mld euro. Budżet ten tworzą unijne środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (13,4 mld euro) i współfinansowanie z budżetu krajowego (około 4 mld euro).

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś I – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, działania - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, realizuje oraz zrealizował inwestycje z zakresu melioracji wodnych podstawowych.

Samorząd Województwa Małopolskiego w ramach powyższego działania w okresie programowania dysponuje kwotą 19 988 705 euro z czego 18 341 840 euro stanowi limit środków przeznaczonych na Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi zaś1 646 865 euro to środki dla  tzw. nowych wyzwań - priorytet Gospodarka wodna.

 

Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 6+300 – 7+750, msc. Gromiec, gm. Libiąż, pow. chrzanowski

Rozbudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły ma na celu wzmocnienie ochrony terenów zagospodarowanych rolniczo wraz z infrastrukturą wiejską położonych na zawalu Wisły przed skutkami przepływu wód powodziowych oraz  polepszeniu jakości gleb poprzez regulacje stosunków wodnych.

Całkowity koszt operacji : 3 776 669, 27 zł

 • środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich –  2 325 100,42 zł
 • środki budżetu państwa – 1 451 568,85 zł

Lata realizacji: 2010 – 2012

Długość odcinka objętego projektem wynosi 1,45 km.

 

 


 

Rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 0+000 – 0+800, msc. Jawiszowice, gm. Brzeszcze, pow. oświęcimski, woj. małopolskie

Celem operacji jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zagospodarowanych rolniczo terenów położonych na zawalu rzeki Małej Wisły oraz przyległych do obwałowań stawów hodowlanych w miejscowości Jawiszowice.

Całkowity koszt operacji : 2 132 115,13 zł

 • środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1 330 568,91 zł
 • środki budżetu państwa – 801 546,22 zł

Lata realizacji: 2010 – 2012 

Długość odcinka objętego projektem wynosi 0,8 km.

 

 


 

Rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 0+000 – 1+050 wraz z cofkowymi Harmężówki, msc. Harmęże, gm. Oświęcim, pow. oświęcimski

Celem wykonania rozbudowy wałów jest poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego rolniczo zagospodarowanych terenów położonych w miejscowości Harmęże w tym gruntów ornych, łąk i pastwisk usytuowanych na zawalu Małej Wisły i Harmężówki.

Całkowity koszt operacji : 6 443 739,74 zł

 • środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 3 976 655,04 zł
 • środki budżetu państwa – 2 467 084,70 zł

Lata realizacji: 2010 - 2012

Długość odcinka objętego projektem wynosi 3,787  km.

 

 


 

Budowa Kanału Radwan – Smęgorzów msc. Radwan, gm. Szczucin, msc. Smęgorzów, gm. Dąbrowa Tarnowska. pow. dąbrowski

Budowa kanału do pompowni Radwan przyczyni się do polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwi jej uprawę oraz zwiększy ochronę przyległych gruntów przed skutkami wylewania wód powodziowych.

Całkowity koszt operacji : 7 874 982,86 zł

 • środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 4 869 736,61 zł
 • środki budżetu państwa – 3 005 246,25 zł

Lata realizacji: 2010 - 2012

Długość odcinka objętego projektem wynosi 3,1  km.

 

 


 

Udrożnienie koryta rzeki Kalinka w km rzeki 0+000 - 9+471 w msc. Kalina Mała, gm. Miechów, Kalina Wielka, Śladów, Janowice, gm. Słaboszów, pow. miechowski

Udrożnienie koryta rzeki Kalinka ma na celu przywrócenie przekroju koryta do parametrów pozwalających bezpiecznie przeprowadzić wody powodziowe co ochroni przyległe użytki rolne przed podtopieniem.

Całkowity koszt operacji : 3 648 573,46 zł

 • środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2 202 413,95 zł
 • środki budżetu państwa – 1 446 159,51 zł

Lata realizacji: 2011 – 2012

Długość odcinka objętego projektem wynosi 9,471  km.

 

 


 

Remont prawego wału rzeki Wisły w km 3+668 – 5+146 w msc. Spytkowice, gm. Spytkowice, pow. wadowicki

Celem operacji jest wzmocnienie ochrony terenów sąsiadujących z wałem przeciwpowodziowym rzeki Wisły, które zagospodarowane są rolniczo przed skutkami przepływu wód powodziowych poprzez skorygowanie rzędnej korony wału wraz z doszczelnieniem korpusu wału przeciwpowodziowego.

Całkowity koszt operacji : 2 478 111,57 zł

 • środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1 511 043,64 zł
 • środki budżetu państwa – 967 067,93 zł

Lata realizacji: 2011 - 2012  

Długość odcinka objętego projektem wynosi 1,478  km.

 

 

 

 

 

 

 

Logowanie