Program ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły - rok 2011

 

MZMiUW w roku 2011 wydatkował kwotę 47 807 476 zł. pochodzącą
z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły. Z w/w nakładów finansowych  zostały zrealizowane poniższe działania:

roboty budowlano-montażowe w kwocie 40 612 390 zł. na poniższych zadaniach:

 • Budowa nowych obwałowań rzeki Biała w m. Biała Niżna, Stróże Etap
  I km rzeki 67+766-69+200 w gm. Grybów, powiat nowosądecki. Wartość zadania 10 290 962 zł. Wykonano bulwar żelbetowy z betonu hydrotechnicznego  na długości 1,386 km, wykonano drogę wałową
  o nawierzchni żwirowej,
 • Budowa 2,7 km nowych obwałowań na rzece Poprad w msc. Muszyna Etap II prawobrzeżne obwałowania rzeki Poprad w msc. Muszyna km 55+260-56+200. Wartość zadania 8 618 550 zł. Wykonano bulwar betonowy wraz z okładziną z kamienia naturalnego na długości, 0,764 km, odwodniono teren zawala, wykonano drogę wałową utwardzoną żwirem, ubezpieczono koryto rzeki,
 • Podwyższenie obwałowań i bulwarów wiślanych w Krakowie od stopnia Dąbie do stopnia Kościuszko Etap 2B. Część I " Zabezpieczenie lewego wału przeciwpowodziowego w km (wału) 70+735-70+750, 70+785-70+815 w rejonie ul. Wioślarskiej". Wartość zadania 1 480 007 zł. Odbudowano wał na długości 0,045 km,
 • Odbudowa potoku Bogusława w km 1+500-3+200 w miejscowości Zakrzów, Ochmanów, gmina Niepołomice, powiat wielicki - Etap I zad. 2
  (km ewidencyjny 2+779-2+960, km projektowy 1+660 - 1+841). Wartość zadania 1 920 345 zł. Odbudowano koryto potoku na długości 0,18 km wykonano opaski brzegowe z koszy gabionowych, materacy w dnie potoku, oraz materacy na skarpach potoku,
 • Ochrona przeciwpowodziowa Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu - Usuwanie szkód powodziowych - doprowadzenie do odpowiedniego stanu technicznego lewego wału cofkowego potoku Pławianka w km 0+000 - 1+005 w miejscowości Pławy, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski - etap I". Wartość zadania – 1 339 268 zl. Wykonano roboty na 1,005 km wału potoku Pławianka, wykonano przesłonę przeciwfiltracyjną, odbudowano śluzy wałowe,
 • Podwyższenie obwałowań i bulwarów wiślanych w Krakowie, na odcinku od Stopnia Dąbie do Stopnia Kościuszko- etap 2B  - Rozbudowa lewobrzeżnego wału rzeki Wisły na odcinku od km 69+792-71+564 rzeki (km 2+668-4+580 wału) w Krakowie. Wartość zadania  5 303 843 zł. Wykonano roboty związane z nadbudową wału przeciwpowodziowego na długości 1,912 km, odbudowano przepusty wałowe, drogi technologiczne,
 • Przebudowa koryta potoku Spytkowickiego w km 0+576-0+674,  0+704-0+860, 0+930-0+980. Wartość zadania 1 160 769 zł. Przebudowano koryto potoku na długości 0,304 km,
 • Przebudowa lewego wału przeciwpowodziowego potoku Kościelnickiego w km 0+000-3+020 (km rzeki 0+200-4+000)
  m. Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki gm. Igołomia Wawrzeńczyce. Wartość zadania 2 948 085 zł. Przebudowano wał przeciwpowodziowy na długości 3,020 km, wraz z jego zagęszczeniem,
 • Odcinkowa regulacja potoku Korzenianka w km 1+510-2+111 m. Korzenna gm. Korzenna pow. nowosądecki. Wartość zadania
  1 352 555 zł. Ubezpieczono koryto potoku na długości 0,601 m,
 • Budowa umocnień w korycie potoku Szczubanowskiego w km 0+600-2+337 w m. Nowy Sącz i Łazy Biegonickie gmina Stary Sącz. Wartość zadania 2 896 409 zł. Wykonano umocnienia brzegowe na długości 1,737 km potoku,
 • Doprowadzenie do odpowiedniego stanu technicznego korony prawego wału rzeki Wisły w km 0+000-1+523 w m. Miejsce gm. Spytkowice. Wartość zadania 295 006 zł. Wyprofilowano i utwardzono koronę wału na długości 1,523 km,
 • Doprowadzenie do odpowiedniego stanu technicznego korony prawego wału rzeki Wisły w km 8+900-11+750 w m. Chrząstowice gm. Brzeźnica. Wartość zadania  591 025 zł. Wyprofilowano i utwardzono koronę wału na długości 2,850 km,
 • Doprowadzenie do odpowiedniego stanu technicznego korony prawego wału rzeki Wisły w km 11+500-15+450 w m. Brzeźnica gm. Brzeźnica. Wartość zadania – 821 160 zł. Wyprofilowano i utwardzono koronę wału na długości 3,950 km,
 • Odbudowa koryta potoku Krużlowianka w km 0+000-1+334 w msc. Wojnarowa gm. Korzenna pow. nowosądecki. Wartość zadania 471 727 zł. Wykonano umocnienia potoku na długości 1,334 km,
 • Odbudowa koryta potoku Krużlowianka w km 1+334-3+420 w msc. Chodorowa gm. Grybów pow. nowosądecki. Wartość zadania 276 510 zł. Wykonanie koszy z siatki stalowej , narzutu kamiennego na długości 2,086 km,
 • Odbudowa koryta potoku Krużlowianka w km 3+420-5+300 w msc. Krużlowa, gm. Grybów pow. nowosądecki. Wartość zadania 846 169 zł. Wykonano umocnienia potoku na długości 1,88 km,
 • opracowywanie dokumentacji technicznych (w tym opracowanie dokumentacji projektowej dla wałów rzeki Biała) – 4 999 996 zł

 

 

Logowanie