Program ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły - rok 2010

 

MZMiUW w roku 2010 wydatkował kwotę 19 494 848 zł. pochodzącą
z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań w ramach  Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły.  Z w/w nakładów finansowych  zostały zrealizowane poniższe działania:

 • roboty budowlano-montażowe na zadaniu pn:
  • budowa 2,7 km nowych obwałowań na rzece Poprad w msc. Muszyna. Etap I -  lewobrzeżne obwałowania rzeki Poprad w msc. Muszyna – wartość zadania 14 500 000 zł. Wykonano 1,9 km bulwaru betonowego wraz z okładziną z kamienia naturalnego, odwodniono teren zawala, wykonano drogę wałową utwardzoną żwirem oraz ubezpieczenia
   w korycie rzeki,
  • opracowywanie dokumentacji technicznych (w tym opracowanie dokumentacji projektowej dla wałów rzeki Biała) – 2 999 341 zł,
   • wykupy i odszkodowania za teren pod inwestycje – 1 995 507 zł.

Logowanie