Program ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły

 

Z uwagi na zwiększającą się w ostatnich latach liczbę powodzi, których przebieg jest coraz bardziej gwałtowny a straty coraz większe, koniecznym stało się opracowanie programu zadań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego w dorzeczu górnej Wisły.

Prace nad przygotowaniem Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły rozpoczęły się we wrześniu 2006 roku, od określenia założeń programowych a zakończone zostały przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 9 sierpnia 2011 r. Uchwały Nr 151/2011 w sprawie ustanowienia „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”.

Program ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły określa ogólną strategię działań zmierzających do sukcesywnego podnoszenia bezpieczeństwa powodziowego dorzecza Górnej Wisły do 2030 roku i obejmuje swoim zakresem teren województwa małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, podkarpackiego i lubelskiego.

 

 Obszar realizacji programu wraz z granicami kompetencji jednostek

 

 

 

ROK 2010 | ROK 2011 | ROK 2012 | ROK 2013

 

Logowanie