Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego – polderu w Piekarach, gmina Liszki

 

Symbolicznym wbiciem pierwszej łopaty rozpoczęła się  22 maja 2017r. budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego – polderu w Piekarach, gmina Liszki. Projektowana inwestycja ma na celu ochronę przeciwpowodziową miejscowości Piekary oraz terenów zlokalizowanych w dolinie potoku Szczyrzawa (Piekarski). Parametry istniejącego potoku Szczyrzawa (Piekarski) nie pozwalają na bezpieczne przeprowadzenie wód przy gwałtownych opadach deszczu, które na wskutek szybkiego spływu wód powierzchniowych w ilościach nie mieszczących się w korycie potoku  powodują zalewanie przyległych terenów i zabudowań.

 

 

W ramach projektowanej inwestycji wybudowany zostanie suchy zbiornik przeciwpowodziowy o pojemności 45 000 m3 , ziemna zapora czołowa wraz z blokiem spustowo-przelewowym i otwartym spustem dennym. Ukształtowana zostanie czasza zbiornika poprzez makroniwelację terenu oraz wybudowana zostanie sieć aparatury kontrolno-pomiarowej w postaci reperów kontrolnych, szczelinomierzy i łat wodowskazowych. Nastąpi także przebudowa drogi gminnej na odcinku 95,0 m wraz z budową zjazdu na teren zapory. Teren projektowanej inwestycji w fazie końcowej zostanie  zahumusowany i obsiany mieszanką traw.

 

Logowanie