Obwieszczenie

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko programu pn.: „Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla rzeki Uszwicy wraz z dopływami na terenie gm. Szczurowa, Borzęcin, Brzesko, Gnojnik, Lipnica Murowana”.

 

Na podstawie art. 30, art. 39 oraz art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 353) Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych zawiadamia, że w dniach 01.08.2016r. – 21.08.2016r.

 

zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu dokumentu oraz Prognozy oddziaływania na środowisko zadania inwestycyjnego pn.: „Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla rzeki Uszwicy wraz z dopływami na terenie gm. Szczurowa, Borzęcin, Brzesko, Gnojnik, Lipnica Murowana”

 

Konsultowane dokumenty opublikowane zostaną na stronie internetowej Projektu http://mzmiuw-uszwica.pl, a wersje papierowe tych dokumentów dostępne będą do wglądu w siedzibie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, ul. Szlak 73 Kraków.

 

Uwagi i wnioski do konsultowanych dokumentów można zgłaszać w formie elektronicznej przesyłając wypełniony formularz (formularz stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia) na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą formularza dostępnego na stronie http://mzmiuw-uszwica.pl.

 

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w terminie od 01.08.2016r. – 21.08.2016r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. W myśl art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 21.08.2016r. nie będą rozpatrywane.

 

Załącznik do obwieszczenia Dyrektora MZMiUW

Logowanie