Obwieszczenie

 

Dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
z dnia 13 listopada 2015 r. 
o przystąpieniu do konsultacji społecznych
w ramach prognozy oddziaływania na środowisko dla tematu:

„Planowane działania techniczne i nietechniczne służące poprawie bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Skawinki,

w powiatach: krakowskim, wadowickim i myślenickim”.

 

 

Na podstawie art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu intonacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235) Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie podaje do publicznej wiadomości prognozę oddziaływania na środowisko dla tematu: „Planowane działania techniczne i nietechniczne służące poprawie bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Skawinki, w powiatach: krakowskim, wadowickim i myślenickim”.

 

Konsultacje odbędą się w dniach od 13.11.2015r. do 03.12.2015r.

Konsultowane dokumenty są dostępne w siedzibie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie, ul. Kraszewskiego 36 i na stronie internetowej www.mzmiuw.krakow.pl

Uwagi i wnioski do konsultowanych dokumentów można zgłaszać w formie elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz składania uwag i wniosków stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

 

Załączniki:

Prognoza_Skawinka

Załącznik do obwieszczenia Dyrektora MZMiUW

Mapa

Załącznik 2

Logowanie