Obwieszczenie

 

Dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
z dnia 4 listopada 2015 r.
o przystąpieniu do konsultacji społecznych
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu


,,Wielowariantowy program inwestycyjny poprawy bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Żabnica-Breń i jej dopływów w powiatach dąbrowskim i tarnowskim wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”.

 

Na podstawie art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu intonacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235) Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie podaje do publicznej wiadomości projekt ,, Wielowariantowy program inwestycyjny poprawy bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Żabnica-Breń i jej dopływów w powiatach dąbrowskim i tarnowskim wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”.

Konsultacje odbędą się w dniach od 5.11.2015r do 25.11.2015r

Konsultowane dokumenty są dostępne w siedzibie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Tarnowie  Tarnów ul. Ostrogskich 5 i na stronie internetowej www.mzmiuw.krakow.pl
Uwagi i wnioski do konsultowanych dokumentów można zgłaszać w formie elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Formularz składania uwag i wniosków stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. W myśl art. 41 ustawy o udostępnieniu intonacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po dniu 25.11.2015r. nie bada rozpatrywane.

 

Zabnica_Bren- Prognoza oddziaływania-wersja ostateczna

Zabnica-Bren_streszczenie prognozy

ZAŁACZNIKI

MAPY

Zalacznik do obwieszczenia Dyrektora MZMiUW

 

 

Logowanie