Zakończono budowę zbiornika Bieżanów

 

Oficjalne rozpoczęcie budowy zbiornika Bieżanów na rzece Serafa w mieście Kraków odbyło się we wrześniu 2014 r. Wartość inwestycji wyniosła ponad 14 mln zł., z czego 11 mln zł. pochodzi z Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Inwestorem jest Województwo Małopolskie które reprezentuje Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie a Wykonawcą robót budowlano-montażowych jest Firma SKANKSA S.A. Wkład własny pochodzi z Gminy Miejskiej Kraków oraz budżetu WM.

 

 

Celem ogólnym projektu jest podniesienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego oraz poprawa bilansu wodnego województwa w celu podniesienia bezpieczeństwa życia jego mieszkańców oraz ochrony środowiska. Poprzez realizację budowy zbiornika retencyjnego Bieżanów na rzece Serafie poprawi się sytuacja mieszkańców i użytkowników obiektów zlokalizowanych w obszarze zalewowym rzeki Serafy na terenie dzielnicy Kraków Bieżanów. Poprawi się również sytuacja i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców obszarów do których prowadzą drogi dojazdowe przebiegające przez obszary zalewane i podtapiane okresowo przez rzekę Serafę. Likwidacja podtopień i powodzi na obszarze objętym projektem poprawi również sytuację komunikacyjną na trasie prowadzącej do obszaru produkcyjno-usługowego na Rybitwach oraz na kolejowej trasie komunikacyjnej prowadzącej  w stronę Wieliczki.

 

 

Zbiornik Bieżanów jest pierwszym z pięciu suchych zbiorników retencyjnych mających wspólnie zabezpieczyć dolinę rzeki Serafy (teren miasta Krakowa oraz gminy Wieliczka) przed zagrożeniem powodziowym. Układ konstrukcyjny zbiornika „Bieżanów” jest dostosowany do współpracy z pozostałymi czterema zbiornikami. W ramach projektu wykonano: zaporę czołową, zapory boczne i czasza zbiornika, przełożenie koryta rzeki Serafy, przebudowana istniejącą infrastrukturę techniczną dla zakładu uzdatniania wody ZGK Wieliczka, przełożono wodociąg, zlikwidowano istniejącą napowietrzną linię teletechniczną, zbudowano linie energetyczne dla zasilania urządzeń zapory, wykonano komunikacyjny ciągu technologiczny wraz z placem manewrowym i wjazdem, ogrodzenie całości obiektu wraz z bramą wjazdową. Zbiornik Bieżanów na rzece Serafa jest drugą tego typu inwestycją zrealizowaną przez Województwo Małopolskie po wybudowanym w 2014 r. zbiorniku w Skrzyszowie na potoku Korzeń.

 

 

 

Logowanie